كار در چاپخانه براي آماده كردن كتاب

  شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري)

به ياد دارم كه كتابي دربارة قيامت حضرت مهدي (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) در دست چاپ بود. قراردادي بين مسجد و چاپخانه بسته شده بود كه اين كتاب را در روز جشن نيمة شعبان آماده كنند. امّا متوجه شديم كه گويا به دلايلي، كتاب با دو سه روز تأخير چاپ خواهد شد. ما مي‌خواستيم اين كتاب را در ايّام جشن به مردم عرضه كنيم و اگر ديرتر آماده مي‌شد، ما به هدف خود نمي‌رسيديم.

 شهيد افشردي چند نفر از بچه‌هاي مسجد، از جمله خودِ من را جمع كرد و ما چند روز در چاپخانه كمك كرديم تا كتاب به موقع در بيايد و عامل اصلي اين تلاش شهيد افشردي بود. او اصرار داشت كه اين كتاب ارزش فرهنگي زيادي دارد و حتماً بايد تا روز جشن آماده شود، كه بحمدالله كتاب در نيمة شعبان براي مردم عرضه شد.[1][1] چشم جبهه‌ها، ص 15.