درباره ما

 

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت از ابتداي سال 1372 و در پي هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر وجود تهاجم گستردة فرهنگي عليه انقلاب اسلامي و باورهاي اسلام ناب، تأسيس گرديد تا با حضور در عرصة فرهنگي، به اندازة توان خود، در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامي و پيام آن و نيز در افشاي ترفندهاي فرهنگي دشمنان و عوامل آنان، بكوشد و وظيفة خود را انجام دهد.

اين مؤسسه موفق شده است در زمينة تبيين و نشر رهنمودها و انديشة حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، و رهبر معظم انقلاب اسلامي، خلف صالح امام خميني (ره)، قدمهايي بردارد و همچنين نسبت به بررسي، پژوهش، تدوين و نشر موضوع‌هايي كه مورد اشاره و مطالبة آنان بوده است اقدام نمايد. تاريخ معاصر ايران و مسائل و جريانات روز، از جمله مطالبات رهبري بوده‌اند كه مؤسسه با اهتمام ويژه‌اي آنها را دنبال كرده است.

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت در سه گروه سنّي: كودكان، نوجوان، جوانان و عموم به نشر نتايج بررسيها و پژوهشهاي خود اقدام كرده است.

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت، در سال 1388، در سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان ناشر برگزيده در نشر فرهنگ انقلاب در سي سال انقلاب اسلامي برگزيده شد و در سال 1389 ناشر برگزيدة بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران گرديد. اين مؤسسه همچنين در همين سال به عنوان ناشر برگزيدة سيزدهمين جشنوارة انتخاب كتاب دوسالانة دفاع مقدس شناخته شده و مورد تجليل قرار گرفت. 

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت در سال 1393 در جشنواره بزرگداشت حماسة 9 دي از سوي ستاد پاسداشت حماسه ماندگار 9 دي ( همايش ملي علمداران بصيرت ) به عنوان ناشر برگزيده در حوزه كتاب مورد تجليل قرار گرفت.

موسسه فرهنگی هنری قدرولایت در سالهای 1392 و 1395 در چهارمین و هفتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس برگزیده شد. همچنین در هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس بعنوان خادم نشر تهران انتخاب شد که موسسه جوایز آن را به خانواده شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدر زاده تقدیم نمود.

همچنین موسسه در جشنواره شهید سید علی اندرزگو در سال 1396 به عنوان برگزیده انتخاب شد.