با كتاب انس داشتم

 

]در دوره نوجوانى[ خود ماها هم كتاب داشتيم و كرايه هم مى‌كرديم. نزديك منزل ما كتابفروشى كوچكى بود كه كتاب كرايه مى‌داد. من رمان كه مى‌خواندم، معمولا از آن‌جا كرايه مى‌كردم. به كتابخانه آستان قدس هم مراجعه مى‌كردم . . . با كتاب انس داشتم. البته انسان هم كه در سنين نزديك شصت سالگى هستم . . . از خيلى از نوجوانان بيشتر مطالعه مى‌كنم.[1]

 [1] گفتگو با گروهى از جوانان و نوجوانان و دست‌اندركاران برنامه «نيمرخ»،14/11/1376.