اهداء کتاب به مناطق محروم

موسسه فرهنگی هنری قدرولایت در راستای توجه به فرهنگ مناطق محروم، که سال‌هاست در دستور کار دارد، دوبسته کتاب را به دو منطقه محروم کشور اهدا نمود.

1- اهداء 126 جلد کتاب به ارزش 69440000 ریال به منطقه سیستان و بلوچستان از طریق حفظ آثار دفاع مقدس سیستان و بلوچستان.

2- اهداء 280 جلد کتاب به ارزش 55100000 ریال به مناطق جنوب کرمان از طریق گروه جهادی دکتر فرهادی.