موسسه فرهنگی هنری قدرولایت به مناسبت «دهه ولایت» کتاب‌های ذیل را معرفی می‌نماید:

1-قلمرو غدیر ( تاریخ و معارف اسلامی)

2- هدیه الهی ( تاریخ و معارف اسلامی)

3- فتنه و فتنه‌گران با نگاهی به نهج البلاغه ( تاریخ و معارف اسلامی)

4- ولایت، کلید اعمال و ستون دین ( تاریخ و معارف اسلامی)

5- مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی (شخصیت و دیدگاههای امام خمینی)

6- جستاری در اندیشه سیاسی اسلام ( تاریخ و معارف اسلامی)

7- هدیه آسمانی ( نوجوانان)

8- سیره شهدا جلد 7 ارادت به اهل بیت (ع) (ادبیات دفاع مقدس)

9- همه می‌پرسند علی (ع) پاسخ می‌دهد ( تاریخ و معارف اسلامی)

10- علی (ع) و فتنه‌ها ( تاریخ و معارف اسلامی)

11- علی (ع) مقتدر مظلوم ( تاریخ و معارف اسلامی)

12- علی (ع) گوهری که می‌ماند (سیره و شخصیت امام خامنه‌ای)

برای آگاهی از محتوای کتاب‌ها و مشخصات و قیمت آنها، در سایت موسسه در گروه موضوعی که داخل پرانتز نوشته شده است کلیک نمایید. تلفن‌های سفارش 66411151-09352300564