به مناسبت برگزاری سمینار نماز و پیام رهبر معظم انقلاب به این سمینار

موسسه فرهنگی هنری قدرولایت  کتابهای با موضوع نماز را معرفی می نماید.

 

1- برآستان حضرت حق ( خاطرات شهدای دفاع مقدس) قطع رقعی، 304 صفحه، 10000 تومان.

2- نماز اول وقت ( رسم خوبان جلد 48) قطع پالتویی، 168 صفحه، 6000 تومان.

3- پرستش و عبادت (رسم خوبان جلد 21) قطع پالتویی، 108 صفحه، قیمت 1000 تومان.

4- نماز و نیاز( سیره شهدا جلد 14)قطع رقعی، 597 صفحه

5- حبیب و محبوب ، قطع رقعی، 64 صفحه

6- نماز گنجینه ذکر و راز، قطع رقعی، 86 صفحه

7- خدا به حرفهایم گوش داد( در بخش کودکان) قطع خشتی، 12 صفحه