کتابی که همه مدیران باید بخوانند. کتابی که به همه نشان می دهد از مدیران چه رفتار و عملی را باید مطالبه نمایند.

معرفی ویژه کتاب « چگونه مدیریت کنیم؟» طرح الگوی اخلاق و عمل مدیران در بیانات و رهنمودهای حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)

مطالب این کتاب در 14 فصل تنظیم و ارائه شده است. در فصلهای اوّل تا هشتم، ملاکها و رفتار و عملکرد مدیران بطور مطلق و کلی ارائه گردیده است و از فصل هشتم تا فصل چهاردهم، وظایف و عملکرد مدیران بصورت تخصصی هر حوزه مانند مجلس، وزرات کشور و استانداران، امور خارجه، رسانه ملی، مرتّب و تنظیم شده است.

در فصل ششم این کتاب که راهبردهای تقویت مدیریت بر حوزه تحت مسؤولیت مورد بحث قرار گرفته است، 48 راهبرد مهم و اثر گذار ذکر شده است که هر مدیری بایستی آنها را بداند و به آنها عمل کند تا مدیریتی موفق و مبارک داشته باشد. همه مردم نیز با اشراف بر این رهبردها خواهند توانست چه در انتخاب خدمتگزارن خود در قوای مختلف بویژه در مدیریت های اجرایی کشور، و چه در مطالبه گری و توقع از مدیران، با آگاهی و اشراف کافی، اقدام و عمل کنند.

قطع رقعی،592 صفحه،20000 تومان.