گزارش بخش نشر مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت از سال 72 - 95

 از تأسیس و آغاز فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت در سال 1372 تا پایان سال 1395، در بخش انتشارات، اقدامات ذیل صورت گرفته است، این گزارش بر اساس گزارش خانه کتاب تهیه شده است.

  1. تعداد عناوین چاپ اوّل 604 عنوان بوده که بیشترین این عناوین به ترتیب 62 عنوان در سال 1390، 61 عنوان در سال 1388 و 59 عنوان در سال 1389 می­باشد. این سه سال اوج فعالیتهای انتشارات مؤسسه در عناوین چاپ اوّل است که مجموعاً 182 عنوان در سه سال، آمار قابل توجهی است. عناوین چاپ اوّل در مجموع 23 سال در 100/680/2 نسخه منتشر شده­اند.
  2. تعداد عناوین چاپ مجدد 665 عنوان بوده که بیشترین این عناوین به ترتیب 69 عنوان در سال 1389، 69 عنوان در سال 1390 و 56 عنوان در سال 1378 می­باشد. در سه سال 88 و 89 و 90 که اوج فعالیت چاپ اوّل می­باشد مجموعاً 171 عنوان چاپ مجدد هم انجام شده است. عناوین چاپ مجدد در مجموع 23 سال در 2/091/700 نسخه منتشر گردیده­اند.
  3. بیشترین شمارگان چاپ اوّل مربوط به سالهای 88- 90 است که به ترتیب در 361/000 و262/000 و 221/000 نسخه منتشر شده­اند و در همین سالها به ترتیب 144/000 و 239/000 و 140/500 نسخه چاپ مجدد منتشر گردیده است.
  4. در مجموع23 سال 1269 عنوان چاپ اوّل و مجدد با شمارگان 4/771/800 جلد منتشر شده است که پس از کسر موجودی انبار مجموعاً 4/447/860 جلد از این شمارگان فروخته شده است.
  5. بیشترین فعالیت مؤسسه در زمینه نشر در سالهای 88-90 بوده و کمترین فعالیت مؤسسه غیر از دو سال آغازین تأسیس مؤسسه، در سالهای 92-95 بوده است. بخصوص در شمارگان، که بنا به دلایلی همچون رکود، کم شدن تقاضای مطالعه در جامعه، کاهش خرید نهادها و ارگانهای دولتی، افزایش قیمت کتابها، تنزّل چشمگیر حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه در خرید و چه در تولید، بطور محسوسی فعالیتهای نشر رو به افول بوده است.
  6. در ذیل فعالیتهای نشر مؤسسه در دولتهای روی کار آمده از سال 72 یعنی تأسیس مؤسسه را ملاحظه می­نمایید. فراز و نشیبهای این آمار علاوه بر عوامل ذکر شده در بند فوق این گزارش، به دیدگاههای دولتهای سرکار آمده و شعارها و جهتگیریهای آنها بستگی داشته است.

           دوره سازندگی (75-72) مجموع 70 عنوان چاپ اوّل و مجدد با شمارگان 925/000 جلد

     دوره اصولگرایی (83-76) مجموع 348 عنوان چاپ اوّل و مجدد با شمارگان 1/337/500 جلد

     دوره اعتدال و امید (95-92) مجموع 215 عنوان چاپ اوّل و مجدد با شمارگان 418/500 جلد

 

  1. در 7 گروه موضوعی که مؤسسه فعالیت می­نماید وضعیت نشر چاپ اوّل و مجدد به صورت زیر بوده است:

      شخصیت و دیدگاههای حضرت امام خمینی       148 عنوان

      شخصیت و دیدگاههای امام خامنه­ ای              196 عنوان

      تاریخ و معارف اسلامی                               203 عنوان

      تاریخ معاصر ایران                                     175 عنوان

       ادبیات دفاع مقدس و مقاومت                       193 عنوان

       قرآن و ادعیه                                            58 عنوان

       کودک و نوجوان                                       296 عنوان