زنده یاد علی نامور

در تابستان 89 مرحوم شدند

گرافیست و تصویرگر: