عينك شيخ

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 272
نوبت چاپ: اول 93
قطع: رقعی
قیمت:
90000ريال
درباره کتاب: "عينك شيخ"