مديريت الهي

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 232
نوبت چاپ: اول 92
قطع: رقعی
قیمت:
60000ريال
درباره کتاب: "مديريت الهي "