جویبار دائمی - فرهنگ کتاب و کتابخوانی 1

تعداد صفحه: 96
نوبت چاپ: اول 85
قطع: پالتویی
قیمت:
5000ريال
درباره کتاب: "جویبار دائمی - فرهنگ کتاب و کتابخوانی 1"

کتاب و کتابخوانی جایگاه رفیعی دارد.مردم باید با کتاب انس بیشتری داشته باشند.این مطالعه رهبری است.