اقتصاد و سیاست اقتصادی

تعداد صفحه: 240
نوبت چاپ: اول 90
قطع: رقعی
قیمت:
45000ريال
درباره کتاب: "اقتصاد و سیاست اقتصادی "

امام‌خمینی در بیانات و رهنمودهای خود، بخوبی و بدرستی محتوا و جهتگیری اقتصاد اسلامی را روشن نمودند. در زمینة استقلال و خودکفایی اقتصادی، مقابله با اشرافیگری و مادة‌گرایی و مافیای قدرت و اقتصاد، در زمینة حدود مالکیت و اختیارات در سلب مالکیت، ربا و قوانین بانکی، کشاورزی، صنعت، نفت و منابع زیرزمینی، بازاریان و اصناف، توسعه، مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی، مُدل جمهوری اسلامی و وظایف مسؤولين و مردم را تعیین نمودند.