برخورد شایسته با جوانان

تعداد صفحه: 312
نوبت چاپ: ششم 91
قطع: رقعی
قیمت:
65000ريال
درباره کتاب: "برخورد شایسته با جوانان"

جوان دارای ویژگیهایی است که باید آنها را شناخت تا بتوان به درستی با او برخورد کرد و رهبری این مسائل را می شکافند.