فلسطین پاره تن اسلام

تعداد صفحه: 312
نوبت چاپ: سوم 98
قطع: رقعی
قیمت:
0ريال
درباره کتاب: "فلسطین پاره تن اسلام"

فلسطین پاره تن اسلام است و باید به آن بازگردد.ویژگیها و تغییرات مسأله فلسطین و مبارزه با صهیونیسم را در این کتاب مطالعه می کنیم.