الفبا رو ببینیم

گروه موضوعی: کودکان
تعداد صفحه: 36
نوبت چاپ: چهارم ۹۷
قطع:
قیمت:
80000ريال
درباره کتاب: "الفبا رو ببینیم"

شناختن الفبا و کلمات آن با استفاده از شعر و انتقال مفاهیم خوب از ویژگیهای این کتاب است.