سیره شهدا (20) - دعوت به خوبی ها نهی اززشتی ها

گروه موضوعی: ادبیات دفاع مقدس
تعداد صفحه: 352
نوبت چاپ: سوم 91
قطع: رقعی
قیمت:
85000ريال
درباره کتاب: "سیره شهدا (20) - دعوت به خوبی ها نهی اززشتی ها"

شهدا مظهر خوبیها و زیباییها بودند و یکی از دغدغه های آنان رواج خوبیها و زدودن زشتیها در جامعه بود.