آقای رئیس جمهور!

تعداد صفحه: 142
نوبت چاپ: اول 97
قطع: رقعی
قیمت:
100000ريال
درباره کتاب: "آقای رئیس جمهور!"