خواص انقلاب در لحظه های حساس (1)

نویسنده گروه کودک و نوجوان: سعید میرزایی
گرافیست و تصویرگر: امیر خلیلی فرد
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 464
نوبت چاپ: اول 98
قطع: رقعی
قیمت:
400000ريال
درباره کتاب: "خواص انقلاب در لحظه های حساس (1)"

در جریان فتنة سالهای 78 و 88 و بعد از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی مکرر از خواص انقلاب و ضرورتها و بایسته های مربوط به آنان سخن گفتند و از مردود شدن بعضی از خواص در جلسه امتحان یعنی رخدادها و وقایع این سالها، خبر دادند.

در این کتاب، نُه تن از شخصیت های انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر زندگینامه آنان، لحظه های حساس فراروی هر یک از آنان و موضعگیری و اقدامات آنان در این لحظه ها، مطرح و تدوین شده است.

این شخصیت ها عبارتند از:

1- مهندس مهدی بازرگان

2- ابوالحسن بنی صدر

3- (حجت الاسلام) مهدی کروبی

4- میر حسین موسوی

5- (آیت الله) حسینعلی منتظری

6- آیت الله سید محمد حسین حسینی بهشتی

7- آیت الله علی مشکینی

8- آیت الله ابوالقاسم خزعلی

9- آیت الله محمد محمدی گیلانی

تبیین عملکرد و عاقبت این خواص علاوه بر بازخوانی تاریخ انقلاب و وقایع و رخدادهای حساس آن، در شناخت شخصیت ها و چرایی مردود شدن یا قبول شدن آنها در جریان مسائل انقلاب، مایة بصیرت بوده و دارای درسها و عبرتهای فراوان است که جامعه بخصوص جوانان در گام دوم انقلاب به آن شدیداً احتیاج دارند. در بخشی از مقدمة این کتاب می خوانیم:

« بیشترین بار امانت سبک زندگی ایمانی، اعتقادات و استقامت یک ملت، بدوش آگاهان و زبدگان و زمامداران آن ملت است. هر گاه اینان با بصیرت، پاکدست، مؤمن، امانتدار، با استقامت و مدبّر بوده اند تحولات آن ملت، به جهت مثبت حرکت کرده و سازنده و پیش برنده و عزّت بخش خواهد بود و بالعکس، اگر فاقد این خصوصیات باشند، در تنزّل و عقب ماندگی و فساد جامعه تأثیر گذار خواهند بود. با توجه به این نقش است که دشمنان نظام دینی جمهوری اسلامی، عمدة هدف و آماج توطئه های خود را متوجه خواص جامعه می­کنند تا ذهن و محاسبات آنها را عوض کرده و از این طریق مردم را به سمت خواسته های خود سوق دهند.»

ویژگیها: 1- تبیین تاریخ انقلاب اسلامی در قالب بررسی شخصیتهای انقلاب  2- تأکید بر حوادث عبرت آموز انقلاب 3- مستند بودن در عین تحلیلی نبودن بررسی ها