درآمدی بر انحرافات سیاسی

نویسنده گروه کودک و نوجوان: سيدعظیم قوام
تعداد صفحه: 288
نوبت چاپ: اول 97
قطع: رقعی
قیمت:
150000ريال
درباره کتاب: "درآمدی بر انحرافات سیاسی"

این کتاب به بررسی علل و عوامل انحرافات سیاسی پرداخته است. در پیشگفتار مفصل این کتاب، کلیات مفهوم انحرافات سیاسی، اهمیت و عواقب آن، همه در معرض انحراف و عبرت از تاریخ از سوی نویسنده مطرح شده است.
سپس در چهار فصل به مباحث مختلفی در موضوع کتاب پرداخته شده است. در فصل اول، به عوامل اعتقادی و فکری انحرافات سیاسی در چهار مبحث پرداخته است. در فصل دوم، عوامل اخلاقی انحرافات سیاسی در چهارده عامل مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، عوامل سیاسی و اجتماعی انحرافات در ده عامل ارائه شده است و در فصل چهارم، عوامل مادی و دنیوی انحرافات سیاسی در چهار عامل مهم مورد مداقّه و بحث قرار داده شده است. در پایان کتاب نیز منابع و مآخذی که مورد استفاده نویسنده قرار گرفته، ذکر شده است.
ویژگیها:
1- موضوع روز انقلاب اسلامی.
2- استفاده از آیات و روایات و مصداقهای تاریخی.
3- ذکر نمونههایی از شخصیتهای منحرف شده از خط ولایت.