زمانه ات را بشناس جلد هشتم

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 364
نوبت چاپ: سوم 1401
قطع: وزیری
قیمت:
400000ريال
درباره کتاب: "زمانه ات را بشناس جلد هشتم"

تاریخ واقعاً مهم است. تاریخ، درس و گنجینة اطلاعات ما از گذشتة بشریت است، سرگذشت ماست. مگر می شود نسبت به تاریخ بی اعتنا بود؟ تاریخ، نه سیاست است، نه فرهنگ؛ تاریخ، یعنی آنچه که از حوادث و وقایع ثبت شده است.

از تاریخ باید عبرت گرفت. در کتاب « زمانه ات را بشناس جلد 8 » درباره وقایع سیزده آبان 1358، عملکرد و بد حسابی های آمریکا در انقلاب و پیش از آن در نهضت مشروطه، در کودتای 28 مرداد 1332، حرکت پانزده خرداد 1342، در واقعه هشتم شهریور 1357، نقش دانشجویان در حوادث و جریانهای انقلاب، مدیریت و مسئولیت در مسائل داخلی، ضرورت دشمن شناسی، نهضتهای جهان اسلام، محور مقاومت و... می خوانیم.

در مقدمة کتاب می خوانیم:

"باید با تاریخ از طریق کتب تاریخی امین و سالم آشنا شد و می توان برای شناخت این کتاب، از کارشناسان مؤمن و متعهد و انقلابی کمک گرفت. مهمترین منبع شناخت صحیح و امین رخدادها و تحلیل درست آنها، رهبری معظم انقلاب اسلامی است که با ویژگیهای اخلاص و تقوا و عدالت و دوری از هوای نفس و آگاهی به مسائل بین المللی و شجاعت و مجاهدت و نگاه عمیق و ژرفنگر، حوادث و وقایع را ملاحظه، بیان و تحلیل می نمایند. « زمانه ات را بشناس » مجموعه ای است که در عین تنوع و جذابیت موضوع، نیاز به شناخت حوادث و تحلیل آنها را تأمین می نماید."