نقش روشنفکران وابسته 10 - طالبوف و مستشارالدوله

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 72
نوبت چاپ: اول 87
قطع: رقعی
قیمت:
8000ريال
درباره کتاب: "نقش روشنفکران وابسته 10 - طالبوف و مستشارالدوله"

طالبوف و مستشارالدوله دو تن از روشنفکران غرب گرا بودند که تفکر و اقداماتشان در این کتاب بررسی شده است.