نقش روشنفکران وابسته 9 - احمد کسروی

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 304
نوبت چاپ: دوم 87
قطع: رقعی
قیمت:
20000ريال
درباره کتاب: "نقش روشنفکران وابسته 9 - احمد کسروی"

احمد کسروی ، داعی مکتب پاک دینی و جسارت کننده به مکتب اسلام از نظر تفکر و اقدامات و سرانجام کار مورد بررسی قرار گرفته است.