نقش روشنفکران وابسته 7 - دکتر محمد مصدق (مصدق السلطنه)

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 536
نوبت چاپ: چهارم 87
قطع: رقعی
قیمت:
35000ريال
درباره کتاب: "نقش روشنفکران وابسته 7 - دکتر محمد مصدق (مصدق السلطنه)"

بررسی نقش دکترمحمد مصدق در تاریخ معاصر به همراه زندگینامه و تفکرات وی ، در این کتاب انجام شده است.