بسته كتاب تاريخي

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه:
نوبت چاپ:
قطع: رقعی
قیمت:
222000ريال
درباره کتاب: "بسته كتاب تاريخي"

قيمت پشت جلد مجموع چهار كتاب 370000 ريال

با تخفيف 40% به قيمت 222000 ريال

(جنگ نرم ايران و آمريكا، با 504 صفحه و با قيمت 12000 تومان - عينك شيخ،با 272 صفحه و با قيمت 9000 تومان - مطالبات غير قانوني،با 608 صفحه و با قيمت 6000 تومان - اشتباه تاريخي مصدق، با 254 صفحه و با قيمت 10000 تومان)