نقش روشنفکران وابسته 2 - محمد علی فروغی (ذکاء الملک)

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 120
نوبت چاپ: ششم 87
قطع: رقعی
قیمت:
8000ريال
درباره کتاب: "نقش روشنفکران وابسته 2 - محمد علی فروغی (ذکاء الملک)"

فروغی در به سلطنت رسیدن رضاخان و پسرش به اشاره انگلیس ها عمل کرد و در غرب زدگی این کشور نقش مهمی داشت.