فرجام مذاكره با شيطان

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 496
نوبت چاپ: اول 95
قطع: رقعی
قیمت:
250000ريال
درباره کتاب: "فرجام مذاكره با شيطان"

در اين كتاب « سير تاريخي تسخير لانة جاسوسي تا امضاء بيانيه الجزاير» و آزادي گروگانها بررسي شده و سپس آسيب شناسي اقدامات داخلي و رفتار و منش آمريكائيها در اين سير تحت عنوان « فرجام اولين رويارويي با شيطان بزرگ» تشريح گرديده است. در بخش ديگر كتاب در پيوستهاي 1و2 گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از روند داوري ايران و آمريكا در 8 بند ارائه شده است. در پايان كتاب نيز اسناد مذاكره به فارسي و انگليسي ارائه گرديده است.

ويژگيها: 1- موضوع مذاكره با آمريكا و تداوم آن در مذاكرات هسته‌اي.

2- ارائه كامل اسناد و مستندات