تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 2436
نوبت چاپ: دوم 92
قطع: وزیری
قیمت:
640000ريال
درباره کتاب: "تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد"

تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد وقايع روز را از تاريخ 88/1/1 تا تاريخ 89/3/31 را شامل مي‌شود:

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد اول ، در 1016 صفحه با قيمت 26000 تومان.

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد دوم، در 752 صفحه با قيمت 19000 تومان.

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد سوم، در 768 صفحه با قيمت 19000 تومان.