تاريخ انقلاب اسلامي جلد10 (رخدادهاي فرهنگی1)

نویسنده گروه کودک و نوجوان: ابوالحسن محمديان
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 272
نوبت چاپ: اول 95
قطع: وزیری
قیمت:
100000ريال
درباره کتاب: "تاريخ انقلاب اسلامي جلد10 (رخدادهاي فرهنگی1)"

انقلاب اسلامي، به تعبيري انقلاب فرهنگي بود. يعني باورها، روش زندگي و مناسبات اجتماعي اقتصادي و سياسي نشأت گرفته از رژيم غرب باور و فاسد پهلوي مي‌بايستي به فرهنگ ملي اسلامي تبديل شود. تحول فرهنگي و فكري مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي بود كه مي‌بايستي در حوزه‌هاي مختلف نهادينه مي‌شد. در دهه اوّل انقلاب يعني حضور رهبري امام خميني، رخدادهايي در جامعه بوجود آمد كه بار فرهنگي داشت. مواضع امام، گروهها و ملت در اين رخدادها، درس آموز و زمينه‌هاي بهره‌گيري از آنها در ادامه انقلاب اسلامي است. حجاب، انقلاب فرهنگي دانشگاهها، لايحة قصاص و وحدت حوزه و دانشگاه از جملة اين رخدادهاست كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است. در جلد دوم آن رخدادهاي فرهنگي دهه‌هاي دوم به بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.