مدارس جديد و نفوذ فرهنگي غرب در ايران

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 280
نوبت چاپ: اول95
قطع: وزیری
قیمت:
150000ريال
درباره کتاب: "مدارس جديد و نفوذ فرهنگي غرب در ايران"