تکریم قرآن

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 76
نوبت چاپ: پنجم 99
قطع: رقعی
قیمت:
100000ريال
درباره کتاب: "تکریم قرآن"

علما و بزرگان، همواره در برابر قرآن، سر تعظیم فرود آورده اند و در تکریم آن، ارزش خود را نمایانده اند. حکایتها و خاطرات فراوانی از این حرمت نگهداری علما در برابر قرآن کریم، نقل و مکتوب شده است. حکایتهایی که می تواند الگو و نمونه برای همگان باشد. علما و بزرگان که از آنان، خاطراتی در این مجموعه گزینش و نقل شده است، در تقوا، علم، عمل و مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی، جایگاه بزرگ و مورد احترام و مقبول مردم داشته و دارند. اشتغالات فراوان در این عرصه ها، هرگز آنان را از تلاوت، انس، تدبّر و مراعات حق قرآن و منزلت بزرگ آن، غافل نساخت. مسئولیت و مقام، آنان را از قرآن بی نیاز ننمود. احترام مردم و مقبولیّت آنان، این ستاره های درخشان را غرق در خود نساخت بلکه اشتغالات، مسئولیتها و مقبولیتها، آنان را بیش از پیش در آستانه قرآن به زانو درآورد و بر تشنگی و نیازشان افزود؛ چرا که سعادت و حسن عاقبت و همه خیرات و توفیقات خود را از معارف و برکات انس با قرآن و خدای نازل کننده آن و ثقل همراه آن- ولایت- می دانند و جز این هم نیست. در این کتاب خاطرات 26 عالم فرزانه و مجاهد گردآوری و ارائه شده است.