كدخدا در بن بست

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 488
نوبت چاپ: اول94
قطع: رقعی
قیمت:
150000ريال
درباره کتاب: "كدخدا در بن بست"