مقام معظم رهبری و کتاب

سر و كار نداشتن با كتاب؛ خسارت بزرگ

جمعه, 07/05/2013 - 16:31
كتاب، دروازه‌اى به سوى گسترده دانش و معرفت است و كتاب خوب، يكى از بهترين ابزارهاى كمال بشرى است. همه دستاوردهاى بشر در سراسر عمر جهان، تا آن‌جا كه قابل كتابت بوده است، در ميان نوشته‌هايى است كه انسانها پديد آورده‌اند و مى‌آورند، و در اين مجموعه بى‌نظير، آموزشهاى آسمانى و درسهاى پيامبران به بشر، و دانشها و شناختهايى است كه سعادت بشر بدون آگاهى از آن امكان‌پذير نيست.

كتابخوانى، بايد وارد زندگى مردم شود

جمعه, 06/21/2013 - 16:16
مسأله كتاب، مسأله خيلى مهمى است. من علاوه بر اين‌كه خودم به كتاب و كتابخانه شايق هستم و اين يكى از انگيزه‌هايى بود كه من را به اين‌جا آورد، علت عمده‌اى كه به اين نمايشگاه آمدم، اين بود كه از اين‌جا به همه مردم پيام بدهم كه كتابخوانى را جدى بگيرند و كتاب بخوانند.

کتابخوانی برای ملت ، واجب و لازم است

سه شنبه, 04/23/2013 - 17:08
من بااینکه این مطلب را مکرر برای مردم عزیز خودمان گفته ام ، در عین حال چون مطلب مهمی است ، بازهم می خواهم از فرصت استفاده کنم و عرض کنم که ، مردم ما ، باکتاب بیش از آنچه که امروز انس دارتد باید انس بگیرند.کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت ، فریضه است ، واجب و لازم است. مردمی که اهل کتاب خواندن باشند ، از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاری ، تفاوت می کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشته باشند. • مصاحبة رادیو – تلویزیونی ، در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 17/2/71. • به نقل از کتب غذای روح باید سالم باشد ص 13 ، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت.

همه افراد خانة ما کتاب می خوانند

یکشنبه, 12/09/2012 - 19:36
من این را می خواهم عرض کنم.در منزل خود من ، همة افراد ، بدون استثنا ، هر شب در حال مطالعه خوابشان می برد.خود من هم همین جورم.نه اینکه حالا وسط مطالعه خوابم ببرد.مطالعه می کنم ؛ تا خوابم می آید ، کتاب را می گذارم و می خوابم.همة افراد خانة ما ، وقتی می خواهند بخوابند ، حتماً یک کتاب پهلوی دستشان است.من فکر می کنم که همة خانواده های ایرانی باید این گونه باشند.توقّع من ، این است.باید پدر و مادرها ، بچه ها را از اول ، با کتاب محشور و مأنوس کنند.حتی بچه های کوچک ، باید با کتاب انس پیدا کنند. • مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظلّه) • دیدار بااعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، 4 دی 1370.

دفاع ملی متکی برکتاب و فرهنگ

سه شنبه, 11/06/2012 - 23:38
اگر از این جهت هم حساب کنید که این ملت ، امروز ملتی است که در دنیا دچار ستمهای ناشی از اعمال غرض قدرتهای استکباری جهان است ، پس باید از خودش دفاع کند.کدام دفاع ملی است که در درجة اول ، متکی به فرهنگ و آموزش و بینش و دانش نباشد؟ پس ، بازهم به کتاب برمی گردیم ؛ یعنی شما از هر طرف بچرخید ، مجبورید که به کتاب اهمیت بدهید.من تعجب می کنم که چرا ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ، آن مقداری که به کتاب اهمیت می دهیم ،ده برابر آن را اهمیت نمی دهیم؟ • به نقل از کتاب جویبار دائمی ص32، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت

باید خرید کتاب جزو مخارج اصلی خانواده شود

جمعه, 09/14/2012 - 23:29
باید خرید کتاب ، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود.مردم بیش از خریدن بعضی از وسایل تزییناتی و تجملاتی مثل این لوسترها ، میزهای گوناگون ، مبلهای مختلف و پرده و... ، به کتاب اهمیت بدهند.اول کتاب را مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی لازم بخرند ؛ بعد که این تأمین شد ، به زواید بپردازند.خلاصه ، باید با کتاب انس پیدا کنند.در غیر این صورت ، جامهة ایرانی به هدف و آرزویی که دارد که حق او هم هست نخواهد رسید. • مقام معظم رهبری • به نقل از کتاب جویبار دائمی ، ص 41.

کتاب ، صدقة جاریّه

سه شنبه, 08/21/2012 - 19:40
امروز کتاب جزو لوازم و اشیای لوکس ، تشریفاتی و خوبی است که اگر باشد ، بهتر است ؛ اگر نبود هم ، آسمان به زمین نمی آید! باید از این حالت خارج شود.اگر کتابخوانی فرهنگ رایج شود و در بین مردم ما جا بیفتد ، آن وقت کسانی پیدا می شوند که " صدقة کتاب " را رواج می دهند.شما ببینید چقدر روضه خوانی می شود! چقدر احسان می شود ! چقدر به ایتام کمک می شود ! چقدر پول جنس ، پارچه و چیزهای دیگر داده می شود! آیا به همین نسبت ، پول برای چاپ کتاب داده می شود!؟ خیلی کم.

عادت دادن فرزندان به کتاب خواندن

سه شنبه, 07/24/2012 - 22:44
کتابخوانی را باید جزو عادات خودمان قراردهیم.به فرزندانمان هم از کودکی عادت بدهیم کتاب بخوانند.مثلاً وقتی می خواهند بخوابند ، کتاب بخوانند یا وقتی ایام فراغتی هست ، روز جمعه ای هست که تفریح می کنند ، حتماً بخشی از آن روز را به کتاب خواند اختصاص دهند.در تابستانها که نوجوانان محصل ، تعطیل اند ، حتماً کتاب بخوانند ؛ یعنی کتابهایی را معین کنند ، بخوانند و تمام کنند.افرادی که کار روزانه دارند ، مثلاً کارمند اداری ، کارگر ، کاسب و یا کشاورز هستند ، وقتی به خانه می آیند ، بخشی از زمان را ، ولو نیم ساعت ، برای کتاب خواندن بگذارند.

نویسندة مزدبگیر

سه شنبه, 07/03/2012 - 19:48
کتاب رمانی پیش من آوردند که گفته می شد جزو کتابهایی است که یک وقت در نمایشگاهی منشر شده است.البته قبل ا زانقلاب چاپ شده یود.من وقتی این کتاب را خواندم ، به نظرم رسید محال است که از نویسنده ، برای فاسد کردن جوانان ، مأجور و مزد بگیر نباشد ؛ یعنی بدون تردید هر صفحه ای از آن کتاب را که جوانی می خواند ، واقعاً بدون مبالغه ، دچار هیجانات عشقی می شد.از اول تا آخر کتاب همین طور یود.یک جای اغین کتاب و بخشی از آن که اندکی این حالت در آن نباشد ، نبود.یک وقت بعضی از آقایان ، برای کاری در همین زمینه ها ، پیش من آمده بودند و من این کتاب را که نمی خواهم اسمش را بگویم ؛ چون همین اندازه ترویج است به آنها دادم

رابطة با کتاب ، مثل رابطة با جویبار دائمی است

جمعه, 06/08/2012 - 23:39
بنده خودم ، با این که گرفتاری ام زیاد است ، اما از کتاب ، بحمدالله منفک نشده ام و در حقیقت ، نمی توانم هم منفک شوم. بنده دائماً با کتاب سروکار دارم.در خلال کارهای فراوان و سنگینی که بر دوش ماست ، احساس می کنم اگر انسان بخواهد در زمینة معنوی و فرهنگی ، تر و تازه بماند ، جز رابطة با کتاب چاره ای ندارد.مثل رابطة با یک جویبار دائمی است که در جریان است و تازه هایی را در اختیار انسان می گذارد.البته مسأله ، تنها چاره داشتن یا نداشتن نیست ؛ مسألة میل و شوق یک امر اجتناب پذیر است ، برای کسی که اهل کتاب باشد. • به نقل از کتاب جویبار دائمی ص 26 ، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت