مقام معظم رهبری و کتاب

كتاب خوب، كتاب مضرّ

یکشنبه, 02/23/2014 - 19:06
خوشبختانه كتاب زياد است و كتابهاى زيادى چاپ مى‌شود. نمى‌خواهم عرض كنم همه آنچه كه‌چاپ مى‌شود، كتابهاى خوب و مفيدى‌ست؛ نه! اى بسا كتابى كه چاپ مى‌شود و به بازار هم مى‌آيد، اما كتاب مفيدى نيست. كتاب بى‌فايده و عاطل و باطلى است، كه اگر كسى نگاهش كند، از آن استفاده‌اى نخواهد كرد. و اى بسا كتابى كه‌چاپ مى‌شود و به بازار هم مى‌آيد و مضر است!

ضرورت ارتباط بيشتر مردمبا كتاب

سه شنبه, 01/21/2014 - 20:42
پارسال و سالهاى قبل و در مناسبتهاى گوناگون هم، گفتم كه، ارتباط مردم با كتاب، بايد بيش از اين باشد. من مى‌بينم كه متأسفانه كتاب در جامعه ما، آن مقدار كه شأن اين جامعه اقتضا مى‌كند، رواج ندارد.

كتابهاى جنگ و رزمندگان را مى‌خوانم

جمعه, 12/20/2013 - 20:44
اين حادثه جنگ، واقعآ حادثه عجيبى بود. بنده هم كه مى‌گويم عجيب بود، يقين دارم كه ابعاد شگفتى اين جنگ را به تمام درك نكرده‌ام. اين مثل آن است كه شما از فاصله خيلى زيادى، ساختمان خيلى عظيمى را بالاى كوه مى‌بينيد و مى‌فهميد كه خيلى باعظمت است؛ اما درمى‌يابيد كه هنوز هم ابعاد عظمت آن را نفهميده‌ايد؛ وقتى كه برويد لمس كنيد و اطرافش را ببينيد، آن وقت خواهيد فهميد كه چقدر عظمت دارد؛ قضيه ما حقيقتآ اين است.

غذاى فكر و روح، سالم و مقوّى باشد

سه شنبه, 11/05/2013 - 18:10
غذاى فكر و روح، بايد سالم و مقوّى عرضه شود و آن كس كه جز اين عمل كند، خطا يا جنايتى بزرگتر از عرضه‌كننده مواد غذايى ناسالم يا بى‌مايه، مرتكب شده است. اميدوارم مسؤولان عزيز در وزارت ارشاد و ديگر دست‌اندركاران گرامى ترويج و تسهيل كتاب و كتابخوانى، با فرارسيدن اين هفته، روزى نو و كارى نو و اميدى نو درباره اين موضوع مهم و حياتى پديد آورند و ما در آينده‌اى نزديك، نشانه‌هاى اين همه را در پيش روى خود ببينيم.[1]

تأثير رمان

سه شنبه, 10/22/2013 - 23:37
من در مقوله‌هاى سينمايى و هنرهاى تجسمى و تصويرى و امثال اينها ورود ندارم ـ يعنى يك مستمع عامى هستم ـ اما در مورد شعر و رمان نه، آدم عامى‌اى نيستم؛ از اين آثارى كه وجود دارد، زياد خوانده‌ام. اگر همين الآن شما ادبيات شوروى را نگاه كنيد، ناگهان مى‌بينيد كه پرده‌اى وسطش وصل است؛ يعنى حصارى وجود دارد.

كتابخوانى زنان، كار بسيار مهم

یکشنبه, 10/06/2013 - 13:32
از جمله كارهاى بسيار اساسى، باسواد كردن زنان است. از جمله كارهاى بسيار مهم، كتابخوان كردن زنان است. يك شيوه‌هاى ابتكارى پيدا كنيد، براى اين‌كه خانمهاى داخل خانه را كتابخوان كنيد. متأسفانه زنان ما با كتابخوانى خيلى انسى ندارند. هزاران كتاب در بازار مى‌آيد و مى‌رود؛ اما اينها مطلع نمى‌شوند.

مميّزى، جلوگيرى از نفوذ فساد در روح مردم

سه شنبه, 09/24/2013 - 18:14
مسأله ديگر، مسأله همين كار مميّزى كتاب است. اين كار، كار بسيار مهمى است و از لحاظ مبنايى، دو مبنا وجود دارد كه واقعآ بايد انتخاب كرد. البته از نظر من، مطلب روشن است، كه حالا مطرح مى‌كنم. يك مبنا، مبناى اصل مميّزى است؛ با اين تفكّر كه نويسنده حق دارد حرف خودش را به گوش مخاطبان برساند و اگر شما ناراحتيد، برويد به مخاطب بگوييد كه نخواند يا كتاب ضدّ اين حرف را منتشر كنيد كه مثلا گمراه نشود.

كتاب بد، مثل مواد مخدر

سه شنبه, 08/20/2013 - 20:18
من به آقايان مسؤولان مسايل فرهنگى هم دايماً اين نكته را گفته‌ام و باز هم مى‌گويم كه ما بايستى بدانيم كه يك دولت، همچنان كه نسبت به بسيارى از امور مردم مسؤول است ــ كلكم مسؤول عن رعيته ــ مسؤول وضع معيشتشان، وضع اقتصادشان، وضع سياستشان، وضع فرهنگشان، وضع تحصيلاتشان، وضع بهداشتشان، مسؤول وضع ذهنشان هم است؛ يعنى اگر ديديم كه فرضاً در جامعه ما كتابى هست كه هنرش فقط اين است كه احساسات جنسى را در جوانان تحريك بكند، اين مضرّ است.

كتاب بايد وارد زندگى مردم شود

سه شنبه, 08/06/2013 - 12:45
. . . مى‌خواهم عرض كنم كه مردم بايد به كتابخوانى عادت كنند و بايد كتاب وارد زندگى آنان شود. در مصاحبه‌اى كه چندى پيش، تلويزيون با بعضى از جوانها كرده بود، پرسيده بودند: «آيا شما كتاب مى‌خوانيد؟» متأسفانه اغلب جوابها، منفى بود.

كتابِ فاسد، مثل نوشيدنى مسموم

دوشنبه, 07/22/2013 - 20:33
البته در كنار اين مسائل، بايد به فكر باشيم و دغدغه نوع كتابهايى كه توليد مى‌شود نيز در ما باشد. بايد كتابِ خوب توليد شود. كتاب، يك غذاست؛ يك غذاى روح است؛ يك نوشيدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقويت مى‌كند. ما كه سفارش مى‌كنيم از اين نوشيدنى بخوريد، نوع نوشيدنى را معين نكرده‌ايم.