حکایتهای امر به معروف و نهی از منکر

تعداد صفحه: 176
نوبت چاپ: یازدهم 91
قطع: وزیری
قیمت:
80000ريال
درباره کتاب: "حکایتهای امر به معروف و نهی از منکر"

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب است و ظرافتها و شرایطی دارد.حکایتهای گردآوری شده به همراه احکام آن ، این واجب را به ما می شناساند.