سبك زندگي اسلامي ( 2 ) زبان فارسي، جلوه اختصاصي در سبك زندگي ايراني - اسلامي

تعداد صفحه: 116
نوبت چاپ: اول 92
قطع: رقعی
قیمت:
60000ريال
درباره کتاب: "سبك زندگي اسلامي ( 2 ) زبان فارسي، جلوه اختصاصي در سبك زندگي ايراني - اسلامي "

- مشخصات کتاب:

1/1- قطع: رقعی

2/1- سال انتشار: چاپ اول 1392

3/1- تعداد صفحات: 114

4/1- قیمت: 6000 تومان

5/1- موضوع: فرهنگی- اجتماعی

2- این کتاب در 3 فصل به اختصار بشرح ذیل می‌باشد:

فصل اوّل: زبان فارسی، نماد ملیت و وحدت ایرانی- اسلامی

  • در این فصل 19 نماد ملیت و وحدت ایران- اسلامی در حوزة زبان را تحت عناوینی هم چون جایگاه زبان فارسی، زبان فارسی استوانه بنیادین هویت ایرانیان، زبان فارسی حاصل ایمان اسلامی، زبان فارسی زبان قاره‌ای، زبان فارسی پیوند روحی و فرهنگی و تاریخی اقوام ایرانی و اقوام شرقی آسیا (هند، پاکستان و...)، زبان فارسی پایة زبان ترکی، زبان فارسی محور وحدت و یگانگی
  • در آخر این فصل دشمنی‌های استعمار و استکبار از تجزیه و تفرقه فرهنگی تا تجزیه جغرافیایی و سیاسی را نسبت به کشورهای فارسی زبان برمی‌شمارد و با اشاره کلی به نقش استعمار پیر خبیث انگلستان و اعیاد داخلی‌اش مثل رژیم منهوس پهلوی، مرگ یک زبان را ترسیم می‌نماید.

فصل دوم: کارنامه سترگ تاریخی امام‌خمینی(ره) برای تعالی و نجات زبان فارسی

  1. امام‌خمینی بزرگترین ناجی زبان فارسی است و خدمات بی‌نظیری به حفظ آن کرده است.
  2. زبان فارسی بردار مکتب و گفتار امام‌خمینی و تربیت میلیونها مدافع این زبان توسط ایشان.
  3. گفتار امام‌خمینی پیرامون بیماری تفاخر به زبان بیگانه غرب، تحقیر زبان فارسی، غربت زبان فارسی در بازار، سخن نگفتن به زبان فارسی، ترقی نپنداشتن زبان فارسی.

 

فصل سوم: اهتمام بی‌نظیر و تاریخی امام خامنه‌ای برای ترویج و فعال نمودن زبان فارسی

در این فصل در 8 گفتار سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری بشرح ذیل عرضه می‌شود:

گفتار اول:

1- فارسی، زبانی زیبا و گنجینه عظیم معارف عقلی و ذهنی ایرانیان و بشر.

2- زبان فارسی کلمه طیبه و معجزه‌گر.

3- زبان فارسی، شیرین، با آهنگ زیبا و نامحدود.

گفتار دوم:

1- زبان فارسی، ابزار انحصاری برای وصول به مفاهیم والا.

2- زبان فارسی، ظرف ذخیره 1200 ساله معارف بشری.

3- زبان فارسی، مواریث کهن بشری از سیطره معنوی تا حمل تمدن به جوامع بشری.

گفتار سوم:

- زبان فارسی، ناقل ایمان اسلامی و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی برای اکثر مسلمانان جهان.

گفتار چهارم:

- زبان فارسی از چین تا روم (در جایگاه زبان رسمی جهان).

گفتار پنجم:

- زبان فارسی دارای قدرت جاذبه و نفوذ طبیعی است.

گفتار ششم:

1- توطئه به وسعت یک جهان علیه یک زبان.

2- دشمنی دیرینه انگلیس با زبان فارسی.

3- مجازات فارسی گویان و فارسی نویسان هند از سوی انگلیس.

4- دوره پهلوی دوره تهاجم ویرانگر و نهایت انحطاط زبان فارسی.

5- توجه به زبان فارسی، معیار آگاهی راهبردی دولتهای ایران.

6- احساس نگرانی از وضعیت زبان فارسی.

گفتار هفتم:

1- من شخصاً شیفتة زبان فارسی‌ام.

2- اوج اهتمام به زبان فارسی.

3- تقویت بنیادهای درونی زبان فارسی.

گفتار هشتم:

1- رابطة پیشرفت‌های علمی با گسترش زبان فارسی.

2- مرجعیت علمی و جهانی زبان فارسی.

3- لزوم برنامه‌ریزی اجبار علمی برای فراگیری زبان فارسی.

4- کاری کنید که چهل سال دیگر زبان فارسی، زبان علمی جهان شود.

5- به ارائه علم خود به زبان بیگانه افتخار نکنید، به فارسی‌نویسی افتخار کنید.

 

مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت