اصل دفاع از حزب الله و نیروهای ارزشی

تعداد صفحه: 228
نوبت چاپ: دوم 1400
قطع: رقعی
قیمت:
250000ريال
درباره کتاب: "اصل دفاع از حزب الله و نیروهای ارزشی"

دفاع از حزب الله و سپردن پستهای کلیدی به نیروهای ارزشی اصل مهمی در حرکت امام و تداوم راه آن حضرت است.