فلسطین والنظام الصهیونی

تعداد صفحه: 352
نوبت چاپ: اول 90
قطع: رقعی
قیمت:
70000ريال
درباره کتاب: "فلسطین والنظام الصهیونی"

فلسطین پاره تن اسلام است.اسرائیل غدّه سرطانی است که عاقبت از زمین محو خواهد شد.