شیر بازیگوش (4) - یک روز تابستانی

گروه موضوعی: کودکان
تعداد صفحه: 12
نوبت چاپ: دوم95
قطع:
قیمت:
50000ريال
درباره کتاب: "شیر بازیگوش (4) - یک روز تابستانی "

هر یک از قصه های شیر بازیگوش به یک موضوع از آداب اجتماعی می پردازد.