محاکمه رضاشاه و روشنفکران پیرامون او

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 326
نوبت چاپ: اول 99
قطع: رقعی
قیمت:
500000ريال
درباره کتاب: "محاکمه رضاشاه و روشنفکران پیرامون او"

رضاخان بایستی حقایق کودتای سوم اسفند 1299 را بازگو کند و قول و قرارهایی که با یک کشور بیگانه و استعمارگر و اشغالگر برای حفظ منافع آنها گذاشته بود محاکمه شود.

رضاخان بایستی در پیشگاه ملت بزرگ ایران از چرایی اقدامات جنایت‌کارانه خود علیه اجنبی ستیزانی چون میرزاکوچک خان جنگلی، محمدتقی خان پسیان و شیخ محمد خیابانی بگوید و محاکمه شود.

رضاخان و تیم همراه او به خصوص منورالفکران بایستی پاسخ دهند که چرا و با چه توجیهی اقدام به تغییر سبک زندگی مردم کردند و سبک زندگی غربی را که بیگانه با مفاخر و عقاید و حیثیت آنان بود، آن هم بصورت سطحی و لاله‌زاری به مردم تحمیل کردند و جنایت عظیم مسجد گوهرشاد و اهانت به حرم شریف رضوی و اجبار زنان به کشف حجاب را مرتکب شدند؟

رضاخان ‌بایستی بخاطر غصب املاک و اموال مردم و به خاک سیاه نشاندن خانواده‌ها و ایلات و عشایر، که در کتاب‌های پژوهشگران و اسناد غربی‌ها فراوان ذکر شده و به او «جانور زمین‌خوار» و «دزد سیری ناپذیر» لقب داده‌اند، محاکمه شود.

رضاخان می‌باید بخاطر قانون‌شکنی‌ها و ضدیت با قانون مشروطه و طویله خواندن مجلس شورای ملی و دخالت گسترده در انتخابات مجلس و سلب مسئولیت وزراء و متصدیان امور و زیان‌ها و خسارات‌های مالی فراوان که به کشور وارد کرد، پاسخگو بوده و محاکمه شود.