من تقی‌زاده هستم جلد 2

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 326
نوبت چاپ: چهارم 1402
قطع: وزیری
قیمت:
1200000ريال
درباره کتاب: "من تقی‌زاده هستم جلد 2"

   جلد اوّل کتاب «من تقی‌زاده هستم» مربوط به دوران مشروطه تا کودتای سوم اسفند 1299 بود و جلد دوم مربوط به اتفاقات و حوادث دوران پهلوی اول و دوم تا سال 1348 که سال وفات تقی‌زاده است، می‌باشد.

   هدف از پژوهش و تألیف این دو جلد کتاب، در درجة اول روایت تاریخ معاصر در دورة بسیار حساس نهضت مشروطه و استیلای رژیم پهلوی با کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 از زبان رجلی است که در بیشتر حوادث این دوران سرنوشت ساز و عبرت آموز شرکت و حضور داشته است. در درجة دوم معرفی و شناخت شخصیت و افکار و اقدامات سید حسن تقی‌زاده است که آیینةای است برای سنجش افکار و اقدامات بسیاری از سیاستمداران و مدعیان امروز که چون او فکر و عمل می‌کنند و تقی‌زاده‌های امروزی‌اند یا افراد انقلابی و جهادی هستند؟

   در جلد دوم «من تقی‌زاده هستم» اقدامات و عملکرد تقی‌زاده و روایت حوادث تاریخی دورة پهلوی اوّل  و دوم در سه فصل ارائه گردیده است.

   فصل اوّل مربوط است به حوادث و دورانی که از خروج تقی‌زاده از کشور بعد از صدور حکم فساد ملک سیاسی او توسط مراجع عالی قدر نجف اشرف تا مراجعت او به کشور پس از حدود 14 سال اتفاق افتاده است و وی در این مدت ترکیه، لندن، آمریکا و آلمان اقامت داشته است.

   فصل دوم مربوط است به رخدادهایی که از سال 1303 که تقی‌زاده به ایران بازگشته تا پایان جنگ جهانی دوم سال 1326 که مشتمل بر دو بخش است. بخش اوّل از سال 1303 تا سال 1312 که تقی‌زاده در مسئولیتهای مختلف حکومت استبدادی رضاخان حضور دارد و بخش دوم از سال 1312 تا سال 1326 است که وی مجدداً به مدت 14 سال در اروپا اقامت می‌کند.

فصل سوم به حوادثی اختصاص دارد که از سال 1326 و حضور مجدد تقی‌زاده در داخل کشور و در مسئولیتهای نمایندگی مجلس شورای ملی، نمایندگی و ریاست مجلس سنا و حضورش در فعالیتهای متنوع و متعدد فرهنگی کشور، رخ داده است.

در فصل دوم، در نامه‌ای که تقی‌زاده به محمود افشاری در سال 1300 نوشته این طور آمده است:

«اگر مطلب عمده که به عقیده این جانب کشیدن آمریکائی‌ها به ایران و دست دادن آنها در ادارات  است سربگیرد
عن‌قریب کارها به جاده اصلاح می‌افتد. باید آنچه ممکن است کوشش کرد که پای آمریکا را به ایران کشید. امتیازات داد. مستشاران عالی و فواید عامه و زراعت و طرق و شوراع و تلگراف از آنها آورده مدارس آمریکائی را تقویت نمود» همان فکری که بزک کنندگان امروز، به دنبال ایجاد رابطه با آمریکا هستند.