پرواز شاپرکها

نویسنده گروه کودک و نوجوان: زهرا سادات سید طاهرالدینی
گرافیست و تصویرگر: مرتضی امین
گروه موضوعی: کودکان
تعداد صفحه: 24
نوبت چاپ: اول 97
قطع:
قیمت:
70000ريال
درباره کتاب: "پرواز شاپرکها"

پرواز شاپرک‌ها، قصه دختری است به نام سلما که پدرش از رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه بود و در آن جنگ تحمیلی داعشی‌های آمریکایی به شهادت رسیده بود. اما سلما همواره وجود پدرش را حس می‌کرد و در موقعیت‌های سخت، از یاری پدر قهرمانش برخوردار می‌شد. او با تحمل نبودن پدرش، با کودکان مظلوم سوریه همدردی می‌نمود.

در این کتاب، عنکبوت سیاه پروانه‌ای را اسیر می‌کند و سلما با راهنمایی پدرش، شاپرکها را  به پرواز دسته جمعی فرا می‌خواند. با پرواز جمعی شاپرک‌ها، تارهای عنکبوت پاره می‌شود و پروانه نجات پیدا می‌کند.

این کتاب را خانم «زهرا سادات سیدطاهرالدینی» نوسته و آقای مرتضی امین تصویرگری آن را انجام داده‌اند.