تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد

نویسنده گروه کودک و نوجوان: سعید میرزایی
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 2436
نوبت چاپ: سوم1400
قطع: وزیری
قیمت:
5400000ريال
درباره کتاب: "تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد"

تاريخ وقايع انتخابات 88 در سه جلد وقايع روز را از تاريخ 88/1/1 تا تاريخ 89/3/31 را شامل مي‌شود:

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد اول ، در 1016 صفحه

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد دوم، در 752 صفحه

تاريخ وقايع انتخابات 88 جلد سوم، در 768 صفحه

هر سه جلد با جلد سخت ارائه می‌شود.