بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران

نویسنده گروه کودک و نوجوان: مصطفی فعله‌گری
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 516
نوبت چاپ: سوم 1402
قطع: رقعی
قیمت:
1500000ريال
درباره کتاب: " بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران"

این کتاب در سه نوبت چاپ بصورت تک جلدی به چاپ رسیده بود که در دو نوبت چاپ بصورت تک جلدی ( دو جلد در یک جلد) به چاپ رسیده است.

كتاب « بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران» در 17 فصل تهيه شده است. در چهار فصل اول كتاب تاريخ نويسي در ليبراليسم، ماركسيسم و اسلام، بررسي شده است. در فصل پنجم، ريشه‌ها و راههاي تاريخ نويسي نو در ايران بحث شده است. در فصلهاي ششم تا يازدهم، به تأثير شرق شناسي غرب در تاريخ نگاري معاصر و دوران خواب و غفلت سلسله‌هاي قاجار و پهلوي و پيدايش شبه روشنفكران وارداتي و بي‌ريشه و تلاش آنان در كار تحريف و تناقض‌گوييهاي تاريخ در پناه دولتهاي فاسد پرداخته و نمونه‌ها و مصداقهايي از اسلام ستيزي و وارونه‌گويي آنان را مطرح كرده است.
در فصل دوازدهم تا پانزدهم، خيانت تاريخ‌نويسان در جنبش ملي كردن نفت و رهبريت دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني و كينه‌توزيهاي آنان در اين ميدان‌گاه تاريخي را بطور مستند بررسي نموده است.
در فصل شانزدهم كتاب، با قيام پانزده خرداد 1342 و برخورد تاريخ‌نگاران با انقلابي كه توسط مرجعيت ديني و صحنه‌داري مردم متدين و رنج كشيده و شلاق خورده از ستم شاهان و سلطه‌گران بين المللي در حال وقوع بوده آشنا مي‌شويم.
در فصل هفدهم و پاياني كتاب، با تعدادي از كژ انديشاني كه تاريخ نوشته‌اند همچون ادوارد براون، يحيي دولت آبادي، ناظم الاسلام كرماني، احمد كسروي، مهدي ملك زاده، باقرمؤمني، مصطفي شعاعيان، اسماعيل رائين و كاركرد آنان در تحريف تاريخ و بي صداقتي آنان در تاريخ نگاري روبرو هستيم.
در پايان كتاب، تعداي از منابع مورد استفاده در بررسيهاي كتاب معرفي گرديده‌اند.

اين كتاب كه مدتي ناياب بود با توجه به نياز نسل جوان بويژه دانشجويان مجدداً منتشر شده است.