اهميت كتاب از لحاظ محتوا و تأثيرگذاري در آگاهي انسان

«كتاب مجموعه‌اي است از محصولات يك فكر، يك انديشه. يك ذوق، يك هنر؛ مجموعه‌اي است از يافته‌هاي يك يا چند انسان. ما خيلي بايد مغتنم بشمريم كه از محصول فكر آحاد گوناگون بشر استفاده كنيم؛ اين كاري است كه كتاب به ما تقديم مي‌كند، هديه مي‌كند.([1])»

«اگر انسان بخواهد در زمينة معنوي و فرهنگي، تر و تازه بماند، جز رابطة با كتاب چاره‌اي ندارد. مثل رابطة با يك جويبار دائمي است كه در جريان است و تازه‌هايي را در اختيار انسان مي‌گذارد.»([2])

«اگر بخواهيم بدانيم كه در دنياي معارف چه مي‌گذرد، راهش اين است كه كتاب بخوانيم. هر كس كتاب بخواند به بخشي از معارف موجود عالم دست خواهد يافت.»([3])

«مردم ما، از معارفي كه در كتابهاست، بي‌نياز نيستند. بايد كتابها را بخوانند. انس با كتاب بسيار چيز با ارزشي است و من، بخصوص از جوانان، بخصوص از طلّاب و دانشجويان و معلمين خواهش مي‌كنم كه با كتاب انس پيدا كنند.»([4])

«كتاب، دروازه به سوي گستردة دانش و معرفت است و كتاب خوب، يكي از بهترين ابزارهاي كمال بشري است... كسي كه با اين دنياي زيبا و زندگي بخش، دنياي كتاب، ارتباط ندارد، بي‌شك از مهمترين دستاورد انساني و نيز از بيشترين معارف الهي و بشري محروم است.»([5])[1] - ديدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 29/4/1390.

[2] - مصاحبه با صدا و سيما در ششمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب، 21/2/1372.

[3] - همان.

[4] - مصاحبه با صدا و سيما در بازديد از پنجمين نمايشگاه بين‌المللي، 17/2/1371.

[5] - پيام به مناسبت آغاز هفته كتاب، 4/10/1372.