جلوگيرى از نشر آثار تفرقه‌انگيز

البته يكى از كارهايى كه بايد انجام بگيرد، تلاش براى جلوگيرى از نشر آثار تفرقه‌انگيز است؛ چه در محيط شيعى، چه در محيط سنّى. الان براى ايجاد بغض و كينه، آثارى نوشته مى‌شود و پولهايى خرج مى‌شود. اگر بتوانيم، بايد جلوى اينها را بگيريم. اين‌گونه آثار، همه‌جا هم منتشر مى‌شود. ما نمى‌گوييم كه در ايران مطلقآ منتشر نمى‌شود؛ نخير، در ايران هم متأسفانه مواردى مشاهده مى‌شود. آثار كينه‌برانگيز و تفرقه‌انگيزى از طرفين منتشر مى‌شود. يكى از موارد توجه اين مجمع، بايد همين مورد باشد. بحث مذهبى بكنند، كتابهاى متعدد بنويسند، استدلالات كلامى بكنند و فضايل مورد نظر خودشان را در كتابها بياورند ـ اين مقوله ديگرى است ـ اما آثارى را كه موجب تفرقه، كينه و تعميق بغض است، منتشر نكنند؛ روى اين نكته بايد فكر بشود. ببينيم اين مجمع واقعآ چگونه مى‌تواند به شكل مناسبى بر اين معنا اشراف و نظارتى پيدا كند.

براى من كتابهاى متعددى از نقاط مختلف عالم مى‌رسد، كه پيداست اصلا سعى افرادى بر اين بوده كه اين كتابها براى ايجاد كينه و كدورت و بغض و نگرانى نوشته بشود. حالا كه در

جمهورى اسلامى بحمدالله پرچم اسلام و قرآن بلند است و حالا كه شعارها، شعارهاى اسلامى و پُرجاذبه است، سعى مى‌كنند از طريق ديگرى كينه اين كشور، اين ملت و اين حكومت را در دل برادران مسلمان در نقاط مختلف عالم وارد كنند؛ كتابهايى مخصوص اين كار مى‌نويسند؛ دشمن كه بى‌كار ننشسته است
.[1][1] . ديدار با اعضاى شركت‌كننده در گردهمايى شوراى عالى بين‌المللىمجمع‌التقريب بين‌المذاهب الاسلاميه، 1 مهر 1370.