امام خمینی و رفتار سیاسی

تعداد صفحه: 848
نوبت چاپ: سوم 1400
قطع: وزیری
قیمت:
500000ريال
درباره کتاب: "امام خمینی و رفتار سیاسی"

در این کتاب با 13 اصل از اصولی که حضرت امام‌خمینی در رفتار سیاسی و موضعگیریهای خود بر آنها تکیه و به آنها عمل می‌کردند، آشنا می‌شویم. کسانی که طالب حرکت در مسیر امام هستند علی‌القاعده بایستی این اصول را بدانند و براساس آنها موضعگیری و رفتار سیاسی خود را تنظیم کنند. اصل مردمداری، اصل توجه به مسائل اصلی، اصل شناخت توطئه از رفتار و گفتار دشمنان، اصل مرزبندی روشن با دشمنان، از جمله اصولی هستند که در این کتاب بررسی شده‌اند.

ويژگيها:

1- رهنمودهای امام با خاطراتی از سیره عملی ایشان همراه شده است. 2- در پایان کتاب ، راهبردهای تصریحی از رهنمودهاي امام استخراج و ارائه شده است. 3- در مورد برخي مفاهيم و اصطلاحات، توضيحات لازم داده شده است.