القرآن کتاب الحیاه (عربی)

تعداد صفحه: 196
نوبت چاپ: اول
قطع: رقعی
قیمت:
14000ريال
درباره کتاب: "القرآن کتاب الحیاه (عربی)"

قرآن کتاب زندگی ، دیدگاه رهبری در خصوص قرآن است ، به زبان عربی ترجمه و ارائه داده شده است.