سیاه رود

نویسنده گروه کودک و نوجوان: سیدمحمد میرموسوی
گرافیست و تصویرگر: علی عطایی
گروه موضوعی: کودکان
تعداد صفحه: 16
نوبت چاپ: اول1401
قطع:
قیمت:
200000ريال
درباره کتاب: "سیاه رود"

لاک‌پشت که از قورباغه خیلی صبورتر بود،گفت: «باید برویم دنبال علت این ماجرا.
 باید ببینیم چه کسی رودخانه را آلوده کرده. باید فریاد بکشیم! شکایت کنیم! ...آهای اعلام خطر!.. خطر!»