تهيه كتاب در مناسبتها

در مناسبتهايي كه در تقويم ما كم نيست ، كتابهاي مربوط به آن مناسبت را تهيه و در منزل به مطالعه و خواندن آن بپردازيدو فرزندان خود را به خواندن آنها تشويق كنيد. باين ترتيب اولاُ : آگاهي آنها رانسبت به آن مناسبت بالا مبريم . ثانياُ : باورهاي فرزندانتان را تعميق و مستدل مي كنيد . ثالثاُ : آنها را به كتابخواني با هدف تشويق مي نماييد. مثلاُ 17 دي روز كشف حجاب رضاخاني است . چه خوب است كتاب مناسب را تهيه كنيد و يا دهه فجر كه پيروزي انقلاب اسلامي است ، كتابهاي مناسب را تهيه نماييد. موفق باشيد.